Τετάρτη, 11 Μαΐου 2011

GV650 Clutch Problem


GV650 Clutch Problem

The problem was that when i put the first gear the lever stays down, it doesn't come back up.

Total Cost was:
€123,00 Work
€51,00 Parts
and 2 days in shop
Water Pump Bearing Water Pump Bearing
Water Pump Bearing Water Pump Bearing
Water Pump Bearing Water Pump Bearing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου