Πέμπτη, 4 Απριλίου 2013

GV650 Wind Shield

GV650 Hyosung Aquila Wind Shield 

I have tried 2 different wind shields like this one, bigger, taller...

But finnaly i found out that the best off all is the original from Hyosung
GV650 Hyosung Aquila Wind Shield

GV650 Hyosung Aquila Wind Shield

GV650 Hyosung Aquila Wind Shield

GV650 Hyosung Aquila Wind Shield

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου